0%

Общи условия

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервация за Хижа Добрила , бихте могли да направите на уеб сайт www.dobrila.eu

За да направите резервация в сайта вие трябва да имате навършени 18 (осемнадесет) години!

Направената резервацията е ГАРАНТИРАНА само след предплащане. Моля, да имате предвид, че без предплащане на
резервацията в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от датата на резервиране, то резервацията ще бъде автоматично анулирана и местата автоматично ще се освободят!

Важно: без предварителна резервация, поради малкия капацитет след изчерпване на местата за настаняване, ще се наложи да се подслоните в столовата на хижата!

Всички цени, обявени в сайта са в български лева (BGN) с включен ДДС. Всички плащания се обработват в лева(BGN), както се изисква от закона.

1.1. ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

При потвърждаване на резервацията клиента получава email за това. Отговорност на клиента е да провери точността на своята резервация и всички детайли, свързани с нея (период на резервацията, брой гости и др.).

1.2. ПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Може да заплатите съответната резервация по няколко начина:

С банков превод на следната банкова сметка в български лева:

Банковa сметкa:

 • Банка ДСК
 • IBAN: BG72STSA93000025670426
 • BIC: STSABGSF
 • Хижа Добрила ЕООД
 • BG 205340891
 • Адрес: гр. Сопот, ул. Фратьо Попов №20

На каса EasyPay, използвайки данните от получения мейл за потвърждение.

Плащане с дебитна/кредитна карта посредством www.dobrila.eu /използваме виртуален пос терминал  Плащане с дебитна/кредитна карта

Хижа Добрила ЕООД не съхранява и не обработва картови данни на своите клиенти.
Същите биват обработвани от Банка ДСК и международни картови организации
MasterCard и Visa International.

1.3. Фактури – Ако ви е нужна фактура на юридическо или физическо лице, изпратете данни на фирмата /име,
адрес, Булстат, МОЛ/ веднага след като получите потвърждение за резервираните от Вас места и направено плащане.  Можем да издадем фактура на фирма само ако е платена от  фирмена сметка, ако е направено плащане от физическо лице то следва да бъде издадена фактурата на съответното лице. Фактурата ще  Ви бъде предоставена в деня на настаняването Ви или на email.

1.4. С извършването на  резервация , гостите на хижата приемат и се съгласяват с прилаганите от хижата – комплекса правила за анулиране и политика в случай на не пристигане, както и с всички други условия на предлаганите услуги и наши правила, които се отнасят до направената резервация или до времето на желания престой.

1.5. Хижа Добрила не носи отговорност за работното време на “Лифт Сопот” и за лоши метеорологични условия! Благодарим Ви за разбирането!

1.6. Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон или в сайта https://dobrila.eu, се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в Хижа Добрила.


2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1.Анулиране на направена от Вас резервация, можете да съобщите по един от следните начини:

• пишете ни на e-mail: hija@dobrila.eu
• уведомете ни на телефон: +359 884102501

2.2 При анулиране на потвърдена и платена резервация до 21 (двадесет и един) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулиране.

2.3. При анулиране на резервацията 14 (четиринадесет) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50 % (петдесет процента) от общата  платена сума.

2.4. При анулиране на резервацията 10 (десет) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 75 % (седемдесет и пет процента) от общата  платена сума.

2.5. При анулиране на резервацията в срок от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.6. Резервация направена 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването и в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.7. Хижа Добрила запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от нас причини.
В тези случаи Хижа Добрила:
• Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени,  като не дължи неустойка на същия.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
• Настаняване: всеки ден след 14:00 ч.
• Освобождаване на стаите  до 11:00 ч.

Моля, пазете тишина след 23 ч. !!!

3.2.  Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.3. Домашни любимци не се настаняват с изключение на оторизирани кучета водачи !

3.4. Хижа Добрила” не предлага услуга пране, гладене и опаковане на дрехи. Топлата вода се използва само за къпане!

3.5. Настаняването в Хижа Добрила става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма.

 1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
  • Банков превод по следната банкова сметка с титуляр:
 • ХИЖА ДОБРИЛА ЕООД
 • БАНКОВAСМЕТКA: БАНКА ДСК
 • IBAN: BG 72 STSA 93000025670426
 • BIC: STSABGSF

На каса EasyPay, използвайки данните от получения мейл за потвърждение.

Плащане с дебитна/кредитна карта посредством www.dobrila.eu /използваме виртуален пос терминал  Плащане с дебитна/кредитна карта

Хижа Добрила ЕООД не съхранява и не обработва картови данни на своите клиенти.
Същите биват обработвани от Банка ДСК и международни картови организации
MasterCard и Visa International.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ                                                                                                                                                                                                                               

5.1. Хижа Добрила се задължава да не променя цената на заявените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

5.2. Хижа Добрила не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи , както и за щети, причинени от трети лица.

5.3. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хижата или на посочения телефон за резервации – за отстраняване на слабостите.

5.4. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

5.5. Всички цени, обявени в сайта са в български лева (BGN) с включен ДДС. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

5.6. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в Хижа Добрила. Всички разходи за причинени материални щети към комплекса се дължат от клиента.

5.7. В стаите и общите помещения  не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство.

5.8. Клиентите, ползващи услугите на Хижа Добрила следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Туристите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на Хижа Добрила. Не оставяйте лазещи бебета без надзор на родител по затревените участъци и на верандата. Има опасност от падане, от високо или ухапване от насекоми или влечуги. Не носим отговорност за децата оставени без надзор, при падане, удряне, ухапване и нараняване. Имайте в предвид високата надморска височина и труден достъп на медицински екипи в планината, и времето за задействане на ПСС!

5.9. Хижа Добрила си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

Пожелаваме приятен престой на всички гости и туристи на Хижа Добрила!

+

Настанявания

Задължителните полета са последвани от *