0%

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервация за Хижа Добрила , бихте могли да направите на посочения телефона: +359 884102501

След проверка за свободни места, резервацията се предплаща предварително по банков път в български лева, по следната банкова сметка:

Банковa сметкa:

 • Банка ДСК
 • IBAN: BG72STSA93000025670426
 • BIC: STSABGSF
 • Хижа Добрила ЕООД

С извършването на  резервация , гостите на хижата приемат и се съгласяват с прилаганите от хижата комплекса правила за анулиране и политика в случай на непристигане, както и с всички други условия на предлаганите услуги и наши правила, които се отнасят до направената резервация или до времето на желания престой.

 Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в Комплекс Добрила.


УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Анулиране на направена от Вас резервация, можете да съобщите по един от следните начини:

• пишете ни на e-mail: hija@dobrila.eu
• уведомете ни на телефон: +359 884102501

При анулиране на потвърдена и платена резервация до 21 (двадесет и един) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулиране.

2.3. При анулиране на резервацията 14(четиринадесет), но не по-малко от10 (десет) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от общата  платена сума.

2.4. При анулиране на резервацията в срок по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. Хижа/Комплекс Добрила запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от нас причини.
В тези случаи Хижа/Комплекс Добрила:
• Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени,  като не дължи неустойка на същия.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
• Настаняване: всеки ден след 14:00 ч.
• Освобождаване на стаите  до 11:00 ч.

3.2.  Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.3. Домашни любимци не се настаняват с изключение на оторизирани кучета шодачи !

3.4. Настаняването в Хижа/Комплекс Добрила става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма.

 1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
  • Банков превод по следната банкова сметка с титуляр:
 • ХИЖА ДОБРИЛА ЕООД
 • БАНКОВAСМЕТКA: БАНКА ДСК
 • IBAN: BG 72 STSA 93000025670426
 • BIC: STSABGSF

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
  5.1. Хижа/Комплекс Добрила поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

5.2. Хижа/Комплекс Добрила се задължава да не променя цената на заявените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

5.3. Хижа/Комплекс Добрила не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи , както и за щети, причинени от трети лица.

5.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хижата или на посочения телефон за резервации – за отстраняване на слабостите.

5.5. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

5.6. Всички цени, обявени в сайта са в български лева с включен ДДС. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

5.7. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в Хижа/Комплекс Добрила. Всички разходи за причинени материални щети към комплекса се дължат от клиента.

5.8. В стаите и общите помещения  не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство.

5.9. Клиентите, ползващи услугите на Хижа/Комплекс Добрила следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Туристите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на Хижа/Комплекс Добрила.

5.10. Хижа/Комплекс Добрила си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

Пожелаваме приятен престой на всички гости и туристи на Хижа/Комплекс Добрила.

+

Настанявания

Задължителните полета са последвани от *