хижа Добрила , www.dobrila.eu , hija@dobrila.eu , за резервации  +359 884 102501

Плащане след резервация

Номер на резервацията VPCO696783

Резервация за Хижа Добрила , бихте могли да направите на посочения телефона: +359 884102501. След проверка за свободни места, резервацията може да бъде предплатена.
Платежни транзакции през уебсайта
Всички платежни транзакции на уебсайта на "Добрила ЕООД" се извършват чрез защитено плащане, предоставено от mypos.eu, като по този начин данни за картата не се съхраняват локално на сървъра на уебсайта, цялата информация и целият процес на плащане се обработват от доставчика на сигурно плащане.
Website Payment Transactions
All payment transactions on the website of "Dobrila LTD" are performed by a secure gateway payment provided by mypos.eu, thus no card details are stored locally on the website's server, all information and the whole paymeny process are handled by the secure payment provider.